CBUR

Conference Of Baltic University Rectors (Academic & Science » Universities)
* Computerized Blood Utilization Review (Medical » Laboratory)
* Church Based Urban Research (Community » Religion)

Abbreviations dictionary. 2012.

Look at other dictionaries:

  • məcbur — sif. <ər.> Zorla bir işə sövq olunan, zorla bir işi görməli olan; naçar. <Yusif Sərrac:> . . Mən məcburəm ki, səltənətdən əl çəkib təxtü tacı bir kimsənəyə vagüzar edim. M. F. A.. Tərk etməyə amalını aləm hamı məcbur. A. S.. Məcbur… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məcburən — z. <ər.> 1. Məcbur olaraq, məcburiyyət altında, zorla, könülsüz olaraq. Fəxrəddin məcburən qapının aslan başından ibarət olan . . çaxçaxını qorxa qorxa vurdu. M. S. O.. 2. Mütləq, necə olursa olsun. Sabah məcburən gəlməlisən …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məcbur — ə. güclə vadar edilmiş, icbar olunmuş …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • məcburən — ə. məcburi olaraq; güclə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • qovmaq — f. 1. Çıxıb getməyə, rədd olmağa məcbur etmək; çıxıb getməsini, rədd olmasını qaba surətdə əmr etmək. Yazıq Hacı Mirzə Həsən ağa, niyə səni qatır üstə mindirib Təbrizdən çıxardıb qovdular? C. M.. Kişi məni evdən qovsa, bir gün də dolanmağa… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zor — <fars.> 1. is. Güc. Muzdur anladı ki, çox pulun zoru da çox olurmuş. S. M. Q.. <Mirzə Həsən:> Bundan sonra traktor adlanan maşının zoru ilə əkəcəksiniz. Ə. H.. <Harun:> Düşmənin zoru qabağında könül xof eyləməz. Ü. H.. Zor etmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • vadar — <fars.> Məcbur, məcburiyyət qarşısında qalan. Mən belə etməyə vadaram. Vadar etmək – məcbur etmək. Bu xətti hərəkəti tutub getməyə möhtərəm yazıçılarımızı o vaxt vadar edən bilmirdim, nə idi. C. M.. Bir də görürdün <dəli Səməd>… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ağız — 1. is. 1. İnsan və heyvanların üzlərinin alt tərəfində, alt və üst çənələri arasında yerləşən, yeyib içməyə və səs çıxarmağa məxsus üzv. Ağzını yaxalamaq. Ağzı ilə nəfəs almaq. Ağzı acı dadmaq. Dişsiz ağız. Ağız boşluğu. Ağız suyu – insan və… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bizləmək — f. 1. Biz ilə deşmək, biz soxmaq, biz ilə deşik deşik etmək, yaxud biz batırmaq. 2. məc. Təhrik etmək, məcbur etmək, tovlamaq. <İsgəndər:> Bacılar hərə bir yandan səni bizləyəcəklər ki, «dinmə, kəs səsini, xortdan gələr, səni aparar». C. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bizlənmək — məch. 1. Biz soxulmaq, biz ilə deşilmək. 2. məc. Təhrik edilmək, məcbur edilmək. 3. Bədəninə iti bir şey batırılaraq tələsdirilmək, yeyin getməyə məcbur edilmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.