TT&L
Treasury Tax and Loan (Business » General)
** Tax, Title, and License (Governmental » Transportation)

Abbreviations dictionary. 2012.

Look at other dictionaries:

  • TT&L account — налоговый и ссудный счет Казначейства США. См. также: Ценные бумаги Казначейства США Финансовый словарь Финам …   Финансовый словарь

  • TT&L account — Treasury tax and loan account at a bank. The New York Times Financial Glossary Treasury tax and loan account at a bank. Bloomberg Financial Dictionary …   Financial and business terms

  • məəttəl — is. <ər. müəttəl> 1. Gözləmə, intizar. Elə kəndlilər bu sözün məəttəli idi(lər). Qant.. <Vahid:> Elə bil anam bu suala məəttəl imiş. B. Bayramov. // Yubanma, intizarda olma. <Xannazir öz dəstəsinə:> Daha nəyin məəttəlisiniz,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müəttəl — ə. 1) yubadılmış, ləngidilmiş; 2) tərk edilmiş, atılmış; 3) boş qalmış, işsiz; 4) çaşbaş qalmış, nə edəcəyini bilməyən halda olan məəttəl, mat məəttəl …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mat-məəttəl — bax mat məbhut. Bəlli Əhməd mat məəttəl dayanmışdı. «Koroğlu». Fatma bir müddət mat məəttəl ətrafına baxır. M. D …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məəttəl — ə. bax: müəttəl (3 cü və 4 cü mənalarda) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • müfəttəl — ə. bükülmüş, bükülü …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • əl — is. 1. Qolun biləkdən dırnaqlara qədər olan hissəsi. Əli ilə tutmaq. Sağ əl. Əllərini yumaq. Əlini çiyninə qoymaq. Əli ilə sığallamaq. Əli ilə götürmək. İnsan işlərinin çoxunu əlləri ilə görür. – Tək əldən səs çıxmaz. (Ata. sözü). Əfsus ki,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əl-ayaq — top. Qollar ilə qılçalar birlikdə. Əl ayağını bağlamaq. Əl ayağı titrəmək (əsmək). – <Köməkçi dedi:> Səriyin əl ayağını, sürün onu bəri. . . Nə olubdur? C. C.. Hatəmxan evin yerindən tərpənmir, Pası əl ayağını uzadır və onu yerə çırpırdı. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əl-qol — is. Əllər və qollar. Əl qolunu çırmalamaq. – <Zənci:> Zəncirlə bağlıdır mənim əl qolum. S. V.. Əli qolu açılmaq – geniş fəaliyyət göstərməyə imkan tapmaq, maneələrdən azad olmaq. Amma ərə gedəndən sonra . . <Tükəzbanın> əli qolu daha… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”