SMETE


SMETE
Science Mathematics Engineering Technology Education (Academic & Science » Universities)
* Simetco, Inc. (Business » NASDAQ Symbols)

Abbreviations dictionary. 2012.

Look at other dictionaries:

  • sméte- — see smǽte …   Old to modern English dictionary

  • i-smete — i smete, i smite, i smitte(n, i smyte ME. pa. pple. of smite v …   Useful english dictionary

  • išmesti — išmèsti, ìšmeta, ìšmetė 1. tr. R išsviesti lauk: Kad gandras išmeta vieną arba du savo vaiku iš lizdo, būs blogi metai Klp. Išmesk tą katę per langą Vb. Arklys pašoko ir išmetė iš balno raitelį tartum kamštį iš butelio P.Cvir. Nesėsk, Joneli,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sumesti — sumèsti, sùmeta, sùmetė 1. tr. visus įmesti, įsviesti į ką, į kieno vidų: Žmogaus medžius in ežerą sùmetė Vv. Tie žmogžudžiai visus turtus nuog jų atėmė, o juos visus sumetė in vandenį BsPIVI92. Sumečiau (paslėpiau) į stalčių nuo katės tuos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • metabolic — met·a·bol·ic || ‚metÉ™ bÉ‘lɪk /‚metÉ™ bÉ’lɪk adj. (Physiology, Chemistry) of the metabolism (physical and chemical process by which food is broken down in the body to create energy) …   English contemporary dictionary

  • metacarpal — met·a·car·pal || ‚metÉ™ kÉ‘rpl /‚metÉ™ kɑːpl adj. of the bones of the hand (Anatomy) …   English contemporary dictionary

  • metamorphic — met·a·mor·phic || ‚metÉ™ mÉ”rfɪk /‚metÉ™ mɔːfɪk adj. pertaining to change of form, pertaining to metamorphism; exhibiting structural change in form (Geology) …   English contemporary dictionary

  • metamorphoses — met·a mor·phose || ‚metÉ™mÉ”rfəʊz / ɔːf v. change in nature or form, transform; cause to change in form; be capable of undergoing metamorphosis ,met·a mor·pho·sis || ‚metÉ™mÉ”rfÉ™sɪs / ɔːf n. change in form or structure; result of …   English contemporary dictionary

  • metaphorical — met·a·phor·i·cal || ‚metÉ™ fÉ‘rɪkl , fÉ” /‚metÉ™ fÉ’rɪkl adj. of or pertaining to a metaphor, of a simile; representational, allegory like …   English contemporary dictionary

  • metatarsal — met·a·tar·sal || ‚metÉ™ tÉ‘rsl /‚metÉ™ tɑːsl adj. of the bones of the foot (Anatomy, Zoology) …   English contemporary dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.