LEDS
Lightweight Easy Debugging Service (Computing » Security)
**** Law Enforcement Data System (Oregon State Police) (Governmental » Police)

Abbreviations dictionary. 2012.

Look at other dictionaries:

  • LEDS — can be initials for:* Law Enforcement Data System * Link Eleven Display System * Low Energy Dislocation Structure * LEDs (Light emitting diodes) * Life Events and Difficulties Schedule …   Wikipedia

  • LEDs —  LEDs  (Light Emitting Diodes)  Светодиоды   Полупроводниковый прибор, излучающий некогерентный свет при пропускании через него электрического тока. Как и в любом полупроводниковом диоде, в светодиоде имеется p n переход. При пропускании… …   Толковый англо-русский словарь по нанотехнологии. - М.

  • LEDS — Light Emitting Diodes Contributor: GSFC …   NASA Acronyms

  • LEDs — • Emitting Diodes …   Maritime acronyms and abbreviations

  • LEDS — Yalamak. * Davarın ayağına nal vurmak. * Yırtık dikmek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • LEDS-150 — LEDS 150  (англ.) Land Electronic Defence System, комплекс (система) активной защиты боевых бронированных машин. LEDS 150 производства фирмы Saab Avitronics состоит из трех основных элементов. РЛС для обнаружения и идентификации направленных …   Википедия

  • Ledsætning — En uafhængig sætning, der er en del af et sætningsled, eller selv udgør et sætningsled (har altid ligefrem ordstilling) og begynder med et Ind ledningsord. Ofte syn. med bisætning. Se Bisætning. Der er 3 typer ledsætninger: 1. Substantiviske:… …   Danske encyklopædi

  • Ledsætningsindleder — Det første ord i en ledsætning (konjunktion eller rel. pronomen). Se Indledningsord, Ledsætning …   Danske encyklopædi

  • ledsætning — led|sæt|ning sb., en, er, erne (underordnet sætning) …   Dansk ordbog

  • Adverbiel ledsætning — Ledsætning som fungerer som adverbial. Se Adverbial, Ledsætning. Adverbier Biord. Se også Præpositioner, Konjunktioner og verbalpartikel. Adverbier lægger sig til: 1. Verber: hun synger smukt 2. Adjektiver: han er temmelig stor 3. Participier: en …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”