IR/VIS
Infrared/Visible (Governmental » Military)

Abbreviations dictionary. 2012.

Look at other dictionaries:

  • vis — 1 vìs adv. KI414, K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ; R, R15, MŽ, MŽ20, Sut, N, M visada, visą laiką, nuolat: Vis, be parstojimo, tuomi lydžiu, tuomi trūkiu I. Neapsistoti, vis skubėti J. Vis eina ir eina šulnin vandenio, ir vis giria: koks gardus jūsų vanduo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vis — 3 vìs pron. def. n. RtŽ, Ls visa: Vis, visa SD407. Jau nū, ko tėvai niekada (orig. nakada) neturėjo, nū šitai vis jūsump atėjo Mž8. Kaip tiktai Antiochas vis girdėjo, pakiršo jis didžiai BB1Mak3,27. Prakeiktas testov kožnas, nepildąsis vis, kas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vis tiek — 1 vis tiek adv. RŽ, DŽ, NdŽ, KŽ, vìs tiek KŽ; Rtr 1. nepaisant to (kas pasakyta sakinyje), bet kuriomis aplinkybėmis: Ką nori, tą daryk, ans savo vìs tiek šneka, i viskas Lkv. Retinu [morkas], ale vis tiek labai tanku Žl. Stipras buvo, tiktai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vis dėlto — 1 vìs dėlto conj. DŽ, NdŽ jungia sakinio dalis, sudėtinių sakinių dėmenis ar savarankiškus sakinius priešpriešos ir nuolaidos santykiu: Saulė, tiesa, persirito per pat galvas, vis dėlto gerokai tebekepina Vaižg. Liudas žinojo, kad draugas viską… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vis viena — 1 vis viena adv. Š, NdŽ, vis vienà žr. 1 vis vien: 1. Kad ir bėda, vis viena reikia perkąst (užvalgyti) DrskŽ. Nenoriu – valgau vis vienà Švnč. Kiti negėrė, nė burnon nepaims – ir vis viena pamira, nieko anys lyšno neišgyveno Aps. 2. Vis viena… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vis vientara — 1 vis vientara adv. žr. 1 vis viena: 1. Tris dantus ištraukė ir vis vientara sopa Dv. Ana ir ataugus vis vientara sako: –Ažukirsiu! (ps.) Arm. 2. Palūkėkit, kap pareis gi tata, tai vis vientara duos vytiẽs Dv. 3. Arm Vis vientara, ar pas sieną… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vis dėlto — 2 vìs dėlto prt. sustiprinimui, pabrėžimui žymėti: Aš vìs dėlto nenusileisiu DŽ. Namie būdamas, jis vis dėlto daug dirbo J.Balč. Ir vis dėlto nuo to meto padėtis lageryje ėmė pamažėli gerėti B.Sruog. Neblogos širdies moterėlės vis dėlto būta… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vis tasia — vis tasià adv., vìs tasia KlbIII19(Lkm) 1. taip pat, nesvarbu: Tai toli gražu ne vis tasia Vaižg. O man vis tasià, ar tu nori, ar ne Sv. Man vis tasià, ar juoda, ar balta Ds. Jį ar girsi, ar peiksi – vis tasià Slm. Vis tasià kaip nueisi –… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Vis y Rāmin — (Persa: ويس و رامين, Vis o Rāmin) es un antiguo relato persa de amor. La epopeya fue escrita por el poeta persa Fakhraddin As‘ad Gorgāni (فخرالدين اسعد گرگاني) en el siglo XI. La historia se remonta a Persia pre islámica. Si bien Gorgāni menciona …   Wikipedia Español

  • vis — 2 vìs prt. KI56; L, Ser 1. žymint veiksmo tąsą: Da vìs graužia akis, da vìs nepereina Ker. Naktis i vìs do veža šieną Dglš. Da vis negiesta tie gaidžiai, vis dar negiesta Vkš. Aš jau skubu eiti, o ans muni vis da šnekina Všv. Kadai sniegą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”