FNIN


FNIN
Financial Industries Corporation (Business » NASDAQ Symbols)

Abbreviations dictionary. 2012.

Look at other dictionaries:

  • FNIN — abbr. FINANCIAL INDUSTRIES CORP NASDAQ …   Dictionary of abbreviations

  • Lady of the Lions — NIN UR.MAH.MEŠ, named the Lady of the Lions, was the author of two letters to the pharaoh, the King of Ancient Egypt, in the 1350 1335 BC Amarna letters correspondence. Her name is a representation of the original written script characters of… …   Wikipedia

  • Investor lead — An investor lead is a type of a sales lead. An investor lead is the identity of a person or entity potentially interested in participating in an investment, and represents the first stage of a investment sales process. Investor leads are… …   Wikipedia

  • çərəkə — is. <fars.> köhn. Keçmişdə: mollaxanalarda ərəb əlifbasını öyrənmək üçün dərslik, əlifba kitabı. Amma Xəlil özü bir küncdə əyləşib əlində çərəkəsi, diqqəti tamamilə dərsini əzbərləməkdədir. Ə. H.. O zamanın təhsili də elə bundan ibarət idi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.